Obecnie w wielu dziedzinach przemysłu tworzywa sztuczne odgrywają ogromną rolę w produkcji  towarów czy też elementów składowych końcowego wyrobu.

Biorąc pod uwagę różnorodność i specyfikę branż, takich jak górnictwo, hydraulika, budownictwo
a nawet farmacja czy gastronomia zwykle kluczową kwestią jest wytrzymałość materiałów na czynniki zewnętrzne. W zależności od produktu i ostatecznego zastosowania, będą to specyficzne potrzeby
i oczekiwania, jak np.: odporność na wilgoć, środki chemiczne, czynniki atmosferyczne, obciążenia mechaniczne lub wysokie temperatury. A także atesty na kontakt z żywnością i w końcu kwestie estetyczne. 

Aby mieć pewność, że produkt, który dostarczamy spełni oczekiwania odbiorcy współpracujemy
z laboratorium, które na nasze zlecenie przygotowuje odpowiednie receptury i przeprowadza testy wytrzymałości, aby ocenić, jak docelowe mieszanki tworzywa sztucznego zachowują się w obliczu wszelkich czynników zewnętrznych.

Testowanie Wytrzymałości na Czynniki Zewnętrzne

Laboratorium specjalizujące się w tworzeniu i badaniu mieszanek tworzyw sztucznych odgrywa kluczową rolę w procesie produkcji. Tworzywa sztuczne są często mieszane z różnymi dodatkami, takimi jak stabilizatory, wzmacniacze, barwniki czy wypełniacze, aby poprawić ich właściwości mechaniczne, termiczne i estetyczne. W laboratoriach przeprowadza się dokładne badania chemiczne
i mechaniczne, aby skomponować optymalne mieszanki, które spełniają określone wymagania i cechy wyrobu końcowego. Również tego, który ma mieć atest kontaktu z żywnością lub substancjami organicznymi. W każdym przypadku rygorystycznie podchodzimy do składu mieszanek tworzyw sztucznych i przestrzegamy ogólnych norm i ścisłych zaleceń laboratorium.

Testowanie Wytrzymałości na Czynniki Zewnętrzne

Po przygotowaniu mieszanki tworzywa sztucznego, przystępuje się do testowania jego wytrzymałości na czynniki zewnętrzne. W zależności od potrzeb i oczekiwań laboratorium posiada różnorodne metody i urządzenia, umożliwiające przeprowadzenie odpowiednich testów.
Stosuje się m.in. urządzenia do symulacji promieniowania UV, które naśladują działanie słońca. Materiały są wystawiane na takie działanie przez określony czas, a następnie oceniane pod kątem zmiany wyglądu, zmniejszenia wytrzymałości czy innych oznak degradacji.

Niektóre zastosowania wymagają, aby tworzywa sztuczne były odporne na wysokie temperatury. W tym przypadku stosuje się specjalne urządzenia, takie jak komory termiczne, które umożliwiają narażenie materiałów na ekstremalne temperatury. Podczas testów ocenia się zachowanie tworzyw podczas nagrzewania i chłodzenia oraz sprawdza się, czy utrzymują one swoje właściwości mechaniczne i termiczne.

Badanie wpływu wilgoci na tworzywa sztuczne jest również istotnym aspektem testowania wytrzymałości. W warunkach laboratoryjnych można przeprowadzić testy narażając materiały na wilgoć o różnym stopniu nasycenia. Ocena odbywa się na podstawie zmiany masy, wytrzymałości czy właściwości fizycznych tworzyw po ekspozycji na wilgoć.

Wiele produktów codziennego użytku może mieć kontakt z różnymi substancjami chemicznymi. Dlatego istotne jest testowanie odporności tworzyw na działanie chemikaliów. Nasze laboratorium przeprowadza testy, podczas których tworzywa są narażane na różne substancje chemiczne, takie jak kwasy, zasady czy rozpuszczalniki organiczne. Ocena odbywa się na podstawie zmiany wyglądu, wytrzymałości czy innych ściśle określonych parametrów.

Atesty i spełnione oczekiwania

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych testów i po otrzymaniu oczekiwanych wyników jesteśmy pewni, że przygotowane mieszanki tworzyw sztucznych spełniają określone wymagania i mają pożądane cechy wyrobu końcowego. Atesty, jakie otrzymujemy z laboratorium na każdy surowiec są ważnym wsparciem zarówno dla nas jak i dla naszego klienta. Dzięki nim mamy pewność, że stosowane tworzywa są odporne na czynniki zewnętrzne a produkt końcowy spełni swoje przeznaczenie.